Sledovanie stavieb pomocou dronu

You are here:

Monitorovanie objektov a vytvorenie časovej osi pomocou dronu

V praxi sa pri realizácii stavieb stretávame s požiadavkou monitorizácie stavby priamo od investora alebo dodávateľa v určitých fázach, ktoré sú dopredu dohodnuté, alebo môžu byť náhodného charakteru podľa novovzniklnutých podmienok na stavbe.

Najčastejšie je možné stretnúť sa so sledovaním stavieb pomocou dronu v dvojtýždňových alebo mesačných intervaloch. Samotný časový interval sa stanovuje v súvislosti s očakávaným harmonogramom práce na stavbe. Ak sa jedná o veľmi dynamickú stavbu, je možné interval monitorovania skrátiť ešte viac.

Na realizáciu monitorovania stavby používame aplikácie, ktoré nám umožňujú situovať dron v tej istej výške a na tom istom mieste ako pri predchádzajúcom lete. Taktiež je možné nastavenie azimutu ktorým dron dokážeme orientovať a tiež nastavnie zenitálneho uhla kamery, ktorý nám zabezpečí že fotografia bude realizovaná z rovnakej pozície ako pri prvom zábere. Vďaka takto realizovaným fotografiám je možné zostaviť snímky do časovej osi a vidieť tak ako sa stavba vyvíjala.

Príklady sledovania stavieb pomocou dronu

Stavba nového hotela

Pre klienta z oblasti investičnej výstavby bol realizovaný projekt, pri ktorom boli v mesačnej odstupnosti realizované letecké fotografie, ktoré boli následne použité pre kontrolu správnosti osadenia stavby.

Rezidenčný projekt

Inšpekcia pre novopostavený rezidenčný projekt, ktorému boli dodávané počas výstavby aktuálne letecké fotografie stavby, ktoré tvorili súčasť dokumentácie pri dokladovaní faktúr dodávateľskou stavebnou firmou.