Dron

Letecké snímkovanie predstavuje doteraz veľmi limitovaný spôsob zberu informácií o objektoch situovaných na zemskom povrchu. Je ho možné vykonávať za pomoci vzdušných leteckých prostriedkov, medzi ktoré patria aj drony.

termalna ortofotografia

Termálna ortofotografia

Termálna orotfotografia alebo termálna ortomozajka prináša celkový pohľad na monitorovaný objekt v zvolenom súradnicovom systéme, zväčša v JTSK.
sikma termalna fotografia

Termálna šikmá fotografia

Termálna šikmá fotografia sa používa v prípade, kedy sa jedná o menšie objekty, pri ktorých nerozhoduje použitý súradnicový systém, ale dôležitým kritériom je presnosť a detail.
rgb fotografia z dronu

Špeciálne práce

Pri špeciálnych prácach rohoduje o použitej metodike práve účel, za ktorým sa dané práce vykonávajú. Namiensto termálnych kamier je možné použiť klasické RGB kamery.

Geodézia

Naša firma je zárukou nielen toho, že klientovi dodáme výsledky v akomkoľvek požadovanom formáte a v požadovanej presnosti, ale taktiež naše práce dokážeme georeferencovať, to znamená odovzdať ich v súradnicovom systéme ktorý je používaný a vyžadovaný štátnou správou vo všetkých jej oblastiach. U nás je možné obejdnať si akékoľvek geodetické práce Bratislava.

Výhody spolupráce s nami

Kvalita

Náš prvotný cieľ je kvalita. Aj v prípade toho najnáročnejšieho projektu sme schopní zabezpečiť veci tak, aby výsledok našej práce spĺňal vopred stanovené parametre kvality.

Osobný prístup

Každý jeden projekt je dôležitý pre klienta a rovnako dôležitý je aj pre nás. Garantujeme maximálny osobný prístup od analýzy až po samotné riešenie problému.

Profesionalita

Náš tím tvoria vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí sú schopní vďaka svojim kapacitám a skúsenostiam vyriešiť akúkoľvek požiadavku. Neváhajte a kontaktujte nás. Sme Váš geodet Bratislava.

Rýchlosť

Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti dokážeme odhadnúť čas potrebný na vyriešenie akéhokoľvek problému a vieme klientovi ponúknuť optimálny časový interval na jeho riešenie.
nordex matrice 200 v2 rtk
nordex roboticka totalna stanica