Zameranie adresného bodu

You are here:

Čo je adresný bod

Elaborát na určenie adresného bodu je súčasťou žiadosti o pridelenie orientačného a súpisného čísla stavby. Súradnice adresného bodu sú súčasťou registra adries – informačného systému verejnej správy, ktorá je spravovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky.

Adresný bod

Každý elaborát adresného bodu pozostáva z grafickej a písomnej časti. Samotné zameranie adresného bodu Bratislava vykonávame do 24 hodín.

Príklady elaborátu adresného bodu

Zamearnie adresného bodu pri kolaudácii

Pri kolaudácii novostavby bolo potrebné zameranie adresného bodu.